Prostovoljno gasilsko društvo IMENO

Na pomoč!

Pokliči 112!

Nasveti kako ravnati ob nevarnostih

Kako ravnati v primeru požara

Poskušajte ga pogasiti, če je požar preveč razširjen pa pokličite pomoč na št. 112! Umaknite se na varno in pri umiku pomagajte slabotnejšim ali poškodovanim!

Kako ravnati v primeru poplav ali drugih naravnih nesreč

Umaknite se in umaknite vrednejše predmete na višje točke oziroma tja  kjer ni nevarnosti poplav ali drugih nevarnosti. Če potrebujete pomoč pokličite 112!

Vodstvo prostovoljga gasilskega društva Imeno

Blaž Šelekar

Predsednik društva

Benjamin Alegro

Poveljnik gasilske enote


Žiga Košir

Predsednik mladine

Oprema, vozila

Gasilci prostovoljnega gasilkega društva Imeno se redno usposabljamo in opremljamo. Skupaj s partnerji skrbimo za nabavo novih najsodobnejših vozil in ostale opreme, hkrati pa redno vzdržujemo starejšo gasilsko opremo.

Večnamensko vozilo 

za prevoz vode in orodja ter opreme! MAN 1234

Kombinirano vozilo

za prevoz moštva! Volkswagen

Naši zvesti partnerji

Občina Podčetrtek

Pobratena društva

Sponzorji, donatorji

Članstvo

Mladina

Mladina se v gasilskih organizacijah glede na starost deli na: pionirje od 7. do 11. leta starosti, mladince od 12. do 16. leta starosti in gasilce pripravnike od 16. do 18. leta starosti.

Gasilec pripravnik

Gasilec pripravnik je član prostovoljnega gasilskega društva, ko dopolni starost najmanj 16 let in ima opravljen tečaj za gasilskega pripravnika.

Pripravnik lahko prostovoljno sodeluje v gasilskih intervencijah pri delih, ki so v skladu s programom pripravništva in niso življenjsko in zdravju nevarna. Dela opravlja pod nadzorom.

Operativni gasilci

Mladina se v gasilskih organizacijah glede na starost deli na: pionirje od 7. do 11. leta starosti, mladince od 12. do 16. leta starosti in gasilce pripravnike od 16. do 18. leta starosti.

Rezervni operativni gasilec

Rezervni operativni član je operativni gasilec, ki zaradi zdravstvenih ali drugih razlogov ne more opravljati vseh nalog gasilske službe.

Rezervni operativni član ni član gasilske operativne enote, lahko pa prostovoljno, glede na njegovo zdravstveno in psihofizično sposobnost, občasno opravlja tudi določene operativne naloge gasilske službe, ki jih določi gasilski vodja.

Gasilec veteran

Po dopolnjenem 63. letu starosti – član, oziroma 55. letu – članica postane veteran-ka na podlagi zakona o gasilstvu. Veteran lahko glede na njegovo zdravstveno in fizično sposobnost opravlja naloge na organizacijskem, preventivnem, izobraževalnem in vzgojnem področju, na operativnem pa samo naloge svetovalne narave.

Člani društva

Člani društva niso samo gasilci, vendar pa skupaj z gasilci aktivno  sodelujejo pri raznih dejavnostih društva.

vsi clani 2018

Zgodovina Prostovoljne požarne brambe Imeno, kot se je takrat imenovalo prostovoljno gasilsko društvo, sega v začetek 20. stoletja, natančneje v leto 1908. Takrat so bile v vaseh Imeno in Golobinjek dane prve pobude krajanov in zavednih Slovencev za ustanovitev gasilskega društva… Za več klikni naslov zgoraj…

 

Za ogled video posnetkov o zgodovini in aktivnostih društva klikni na katerega od spodnjeih gumbv.

Kontakt

0

klicev na številko 112 v letu 2019!