Nasveti kako ravnati ob nevarnostih

Kako ravnati v primeru požara

Poskušajte ga pogasiti, če je požar preveč razširjen pa pokličite pomoč na št. 112! Umaknite se na varno in pri umiku pomagajte slabotnejšim ali poškodovanim!

Kako ravnati v primeru poplav ali drugih naravnih nesreč

Umaknite se in umaknite vrednejše predmete na višje točke oziroma tja  kjer ni nevarnosti poplav ali drugih nevarnosti. Če potrebujete pomoč pokličite 112!